Teie vajate kvaliteetseid tõlkeid, meie tööd!

Mida tähendab ausum (inglisekeelne)

Ausum is a Latin word which translates as ‘a bold deed’ or ‘a venture’. In Estonian, this word has a beautiful sound, stemming from the word ‘au’ (honour) or ‘aus’ (honest).
EÕS